Перелік документів, необхідних для формування особових справ кандидатів

Для вступу до Ліцею батьками або особами, які їх замінюють, подається заява на ім’я начальника Ліцею.

До заяви батьків додаються наступні документи:

 • особиста заява вступника про бажання навчатися в Ліцеї і продовжувати навчання у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України після його закінчення;
 • автобіографія;
 • характеристика із загальноосвітнього навчального закладу, завірена директором;
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія ідентифікаційного номера платника податків;
 • копія свідоцтва про базову загальну середню освіту з копією додатка до нього;
 • довідка про склад сім’ї та реєстрацію (форма № 3);
 • довідка з МВС про відсутність фіксації перебування на обліку;
 • сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;
 • медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів;
 • 4 фотокартки 3×4 см (без головного убору);
 • довідка про проходження медичного огляду (облікова форма МОЗ України № 086-о), до якої додаються:
  довідка про профілактичні щеплення;
  довідка про групу крові;
  дані про флюорографію органів грудної клітини (з 15 років);
  електрокардіограма;
  R-знімок придаткових пазух носа з описом рентгенолога;
  R-знімок стоп з описом рентгенолога.

З прибуттям до Ліцею для складання вступних випробувань вступником особисто подаються:

 • оригінал свідоцтва про базову загальну середню освіту з додатком;
 • оригінал свідоцтва про народження;
 • амбулаторна медична книжка;
 • результати загального аналізу крові, сечі, аналізу калу на я/г (термін дії довідки про результати аналізів – 14 календарних діб від дня здачі аналізів у медичному закладі).

Вступники, які мають пільги (переваги) під час вступу до Ліцею та зараховуються за окремим конкурсом, повинні подати нотаріально завірені документи, що підтверджують їх пільги (переваги).

Також можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, що підтверджують  здібності  вступників  та   відображають  їх   навчальні, спортивні або творчі досягнення під час навчання в загальноосвітніх навальних закладах.

Документи до приймальної комісії подаються вступником особисто або поштою (крім вихідних та святкових днів) з 15 червня до 20 липня за адресою: 65062, м. Одеса, вулиця Фонтанська дорога, 14, Військово-морський ліцей.

Прибуття вступника для здачі вступних випробувань проводиться за письмовим викликом, підписаним начальником Ліцею.

http://www.example.com/sitemap1.xml.gz 2004-10-01T18:23:17+00:00 http://www.example.com/sitemap2.xml.gz 2005-01-01